Tag:

Romney

TTCT - 13g thứ tư 7-11 (giờ Hà Nội), CNN loan báo “Phiếu đại cử tri: Obama, 303 - Romney, 206”. Như vậy, ông Obama dư đến 33 phiếu so với số 270 phiếu cần thiết. Một lần nữa, cử tri Mỹ cho thấy họ muốn một chính quyền liên bang vì quảng đại quần chúng hơn là vì một thiểu số. Một cánh tả Mỹ hồi sinh.