Tag:

Room To Read

TTCT - Tùng... tùng... tùng, trống ra chơi vừa điểm, gần 50 học sinh Trường tiểu học Ngũ Hiệp 1 (ấp cù lao Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đã háo hức ùa vào thư viện, chọn cho mình những cuốn sách tranh (tạm dịch từ “picture book”) đầy màu sắc.