Tag:

Sách bán chạy toàn Nga

Trong số các nhân vật chính trị hàng đầu nước Mỹ ngày nay, có lẽ ông Joe Biden ở vào hàng “quen biết” Trung Quốc hơn cả. Bởi thế, truyền thông Trung Quốc - sau vài ngày kín tiếng - đã bắt đầu đưa ra những nhận xét và kỳ vọng thận trọng về quan hệ Mỹ - Trung tới đây.