Tag:

Sách trắng 2019

TTCT - Thật lạ lùng, trong Sách trắng quốc phòng Trung quốc 2019 (gọi tắt là Sách trắng) vừa công bố hôm 25-7, có một đoạn mang tiêu đề: “Tình hình an ninh châu Á - Thái Bình Dương nói chung vẫn ổn định”. Trong khi đó, thực tế lại hoàn toàn khác. Còn những gì khác biệt giữa Sách trắng đấy và thực tế nữa?