Tag:

Saigon Pony Club

TTCT - Sài Gòn đang mùa nóng gắt. Nhưng cái nóng không làm những cô bé, cậu bé trên sân tập cưỡi ngựa của Saigon Pony Club ở quận 2, TP.HCM ngán ngại.