Tag:

Santa Maria delle Grazie

TTCT- Người phụ nữ đứng sau quầy thông tin bên ngoài tu viện Santa Maria delle Grazie (Ý) bảo tôi: “Tại cô không đặt vé qua mạng sớm. Có nán lại Milan hai tuần nữa cũng không còn tấm vé nào cho cô đâu. Bây giờ chúng tôi chỉ xuất thẻ vào cửa cho những người đặt trước ba tháng”.