Tag:

Sara Lidman

TTCN - Nữ văn sĩ Thụy Điển Sara Lidman năm nay vừa đúng 80 tuổi. Ban tổ chức Hội chợ sách quốc tế tổ chức tại Gothenburg (Thụy Điển) đã phải rất dụng công mới mời được bà tới để... đọc tác phẩm của bốn nhà văn VN trước công chúng.