Tag:

Sarah Thornton

TTCT - Trong Những cô gái lao động tình dục, Dũng vẽ các cô gái mà người ta quen gọi là “gái điếm”, trong căn phòng của họ, nơi trú ẩn của họ, nơi duy nhất họ nhìn thẳng, không che giấu bản thân cùng những khao khát hoàn lương...