Tag:

Sarah và Gabriel

TTCT - “Du hành thời gian” đang trở thành một xu thế trong thời đại công nghệ thông tin của chúng ta? Trong lúc chờ đợi giả thuyết này được khẳng định hoặc phủ nhận, một thực tế là ngày càng xuất hiện thêm những công dân thế giới muốn chạy trốn khỏi hiện thực.