Tag:

SAT

TTCT - Các trường đại học hàng đầu trên thế giới chọn sinh viên cho mình theo cách không dựa hoàn toàn vào điểm số, vào kết quả bài thi mà là tiềm năng họ thấy được ở người sinh viên, không những sẵn sàng hút kiến thức như tờ giấy thấm mà còn đóng góp trở lại cho môi trường đại học, trở thành những viên đá nền làm nên danh tiếng, uy tín của đại học đó.