Tag:

SEA Games 2021

TTCT - SEA Games 2021 có tồn tại hay không tồn tại, đó là câu hỏi không thể trả lời sao cho thỏa hết nỗi lòng của mọi người.

TTCT - Tờ trình của Bộ VH-TT&DL nêu ra con số 190 tỉ đồng, bao gồm: thu ăn ở của các đoàn 100 tỉ đồng, bản quyền truyền hình 50 tỉ đồng, thu từ tài trợ 25 tỉ đồng... Cái khoản thu này thì thể thao VN bao giờ cũng kém mà chưa hề thấy có hành động nào quyết liệt để thay đổi.