Tag:

Searching

TTCT - Khác với những bộ phim bom tấn thương mại của Hollywood chinh phục khán giả khắp thế giới chủ yếu mang tính giải trí và thoát ly hiện thực; dòng phim độc lập của Mỹ chỉ tiếp cận một lượng khán giả hạn chế, nhưng đó thường là những bộ phim mô tả trực diện các vấn đề xã hội hiện đại của nước Mỹ, thậm chí mang tính phổ quát mà khán giả ở bất cứ đâu cũng có thể chia sẻ được.