Tag:

Shintaro Ishihara

TTCT - Một chiều cuối tháng 11-2020, giữa một thời đoạn mà lịch sử Mỹ sẽ ghi nhớ là những ngày cân não kiểm phiếu lại giữa Donald Trump và Joe Biden, vừa bước lên chiếc xe hơi Grab, bác tài đã bắt đầu câu chuyện với tôi về… ông Trump.