Tag:

Sĩ tử

Ngày xưa, sĩ tử lều chõng lên kinh dựng lều đặng thi Hương, thi Hội. Ngày nay, sĩ tử nếu không cư ngụ tại tỉnh, thành nào có cụm thi cũng phải khăn gói lên đường tìm phòng trọ để vừa có thể dự thi tú tài đồng thời vừa “thi” vào đại học.