Tag:

Sở Giao thông vận tải TPHCM

TTCT - Quảng cáo trên thân xe buýt sẽ được thực hiện thí điểm tại TP.HCM sau hơn 10 năm nay bị cấm dù luật cho phép. Vì sao cấm? Không chỉ là câu chuyện cơ hội kinh doanh, quảng bá của doanh nghiệp, mà còn là nguyên tắc ứng xử văn minh: người dân được làm những gì pháp luật không cấm.