Tag:

Sơn cà ghép

TTCT - Hơn tuần nay, dư luận dồn sự chú ý vào cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách “Cánh diều”. Với sự quan tâm về sức khỏe, chúng tôi tìm hiểu cuốn Giáo dục thể chất lớp 1 cũng của bộ sách này và cũng thấy có quá nhiều vấn đề…