Tag:

Sơn Giang

TTCT - Dọc dài đất nước có nhiều vùng đất núi bọc sông vây, phải đứng trên đỉnh núi cao nhìn bao quát mới thấy hết cái đẹp.