Tag:

Sông trong thành phố

TTCT - Hầu như mọi thành phố lớn trên thế giới đều gắn với một con sông mẹ. Con sông đó không chỉ mang giá trị văn hóa, lịch sử, cội nguồn mà còn là nguồn nước, cảnh quan... Việc nhìn vào một con sông không chỉ ở khía cạnh “quy hoạch tổng mặt bằng” để sử dụng đất ven bờ...