Tag:

Sử Văn Ngọc

TTCT - Nghe ông kể chuyện truân chuyên cầu tìm cái chữ, chuyện nghiên cứu văn hóa dân gian khi đã ở tuổi 50, lại đang lúc nặng gánh áo cơm, rồi nhìn cả một chồng 15 quyển sách do ông biên khảo, dịch thuật bằng cả ba ngôn ngữ Việt, Chăm, Răglai… đã xuất bản, nhớ lời người xưa rằng có người được sinh ra để gánh vác những việc như được dành riêng cho họ.