Tag:

Tái thiết

TTCT - Thị trường du lịch, khách sạn đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc sau hai năm đại dịch. Xét về tiềm năng trong dài hạn, ngành có thể phục hồi nhờ hạ tầng được đầu tư và các sáng kiến từ cả giới kinh doanh lẫn chính quyền địa phương, vấn đề là ai sẽ trụ lại được cho tới khi những hứa hẹn dài hạn đó trở thành hiện thực.