Tag:

Tài trợ phòng chống HIV

TTCT - Vì các lý do chính trị, Zimbabwe - một trong những quốc gia có tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới - chỉ nhận được sự hỗ trợ ít ỏi từ bên ngoài, nhưng cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ vẫn đạt được những bước tiến vững chắc ở quốc gia này.