Tag:

Tầm nhìn xanh

TTCT - Hội đồng thẩm định đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 do Bộ Công thương chủ trì đã trình đề án lên Thủ tướng Chính phủ xem xét. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng quy hoạch này cần có tầm nhìn xanh hơn.