Tag:

Tamara Kriukova

Có hai cách chạy trốn khỏi những nỗi khổ ở đời: âm nhạc và mèo. (Albert Schweitzer)