Tag:

Tan Twan Eng

TTCT - Nhà nghiên cứu châu Á Benedict Anderson từng băn khoăn suốt hơn 110 năm qua, khu vực Đông Nam Á chưa bao giờ có nhà văn nào được nhận giải Nobel, trong khi các khu vực khác lần lượt đều có người đoạt giải.