Tag:

Tăng thuế VAT

TTCT - Thu thuế nội địa ngày càng tăng là điều đương nhiên khi Việt Nam phải đưa các dòng thuế theo cam kết về 0% trong các hiệp định thương mại tự do. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ phải tăng thuế.