Tag:

Tây hóa

TTCT - Trên các diễn đàn mạng, thỉnh thoảng tôi lại đọc thấy vài ý kiến tỏ ý lo ngại là những người trẻ Việt Nam bây giờ bị “Tây hóa”. Nhưng những người trẻ phương Tây thật sự là như thế nào? Suy nghĩ và cách sống của họ có hoàn toàn khác chúng ta hay không? Câu trả lời có lẽ phải đến từ chính họ.