Tag:

Tết quê chồng

TTCT - Tôi và chồng đều là dân quê ra làm cư dân thành phố. Chồng tôi là anh cả trong một gia đình bảy anh em. Các em chồng, sáu đứa thì hết năm cũng là những người bỏ quê lên phố và đã có gia đình riêng, nên chỉ có ngày Tết là lúc anh em gặp nhau sum vầy, đông đủ.