Tag:

Thách đố

TTCT - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gần đây công bố một báo cáo dài 127 trang (1) dự báo một triển vọng khả thi là việc bảy nền kinh tế châu Á có khả năng trở thành cỗ máy kinh tế thế giới vào năm 2050, đồng thời cảnh giác một bất trắc khả dĩ là sự luẩn quẩn trong cái bẫy thu nhập trung bình.