Tag:

Thất bại của Ấn Độ

TTCT - Hệ thống CCTV được kỳ vọng là “viên đạn bạc” trong việc đảm bảo an ninh tại các khu vực công cộng, giúp nâng cao khả năng phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, cùng lúc, các quy định quản lý CCTV dường như luôn chậm nhịp so với việc triển khai công nghệ.