Tag:

THỜI XA LẠ

LTS: Bị ghét vì “đã học giỏi lại còn ngoan”, bị dè bỉu vì trả lại của rơi, bị tai nạn vì... dừng đúng vạch đèn đỏ. Muốn hay không thừa nhận, đó đã trở thành một phần thực tế của xã hội chúng ta. Vì đâu nên nỗi? TTCT mời bạn tham gia Câu chuyện cuộc sống kỳ này, bắt đầu với tâm sự của hai độc giả.