Tag:

Thư Manchester

TTCT - Với học sinh tiểu học như con gái tôi, tháng 12 là tháng nhẹ nhõm nhất trong năm. Kỳ kiểm tra đầu tiên trong năm học đã xong, học sinh đến lớp với tinh thần “vui là chính”, hầu hết thời gian dùng để chuẩn bị cho hai ba buổi tiệc lớp vào tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.