Tag:

Thu xứ Huế

TTCT - Đã vào tiết lập thu nhưng xứ Huế nắng vẫn còn oi ả. Chiều qua trời trở gió, mây vần vũ kín trời, ngồi cà phê bên sông Hương mà ngắm mây nước, bạn nói rằng: “Trời chuyển gió, chắc thu đang về!”.