Tag:

Thuận tự nhiên

TTCT - Cái thuở ông bà ta cần cù chăm chỉ, quanh năm ngày tháng cặm cụi với nếp nhà, góc ruộng, bờ ao... “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm” chính là một thuở tất cả nương vào thiên nhiên, quan sát vũ trụ quanh mình, tự thiết lập cho mình một thái độ, một cơ chế hòa nhập, nương tựa vào thiên nhiên để sống.

TTCT - Tiến sĩ Philip Minderhoud, nhà vật lý, địa lý làm việc tại ĐH Utrecht (Hà Lan) chính là người đã nghiên cứu về vấn đề sụt lún tại ĐBSCL từ năm 2014 và công bố nghiên cứu về độ cao thực tế của ĐBSCL trên tạp chí Nature Communications mới đây, ngày 28-8. TTCT trò chuyện với ông về vấn đề này.