Tag:

Thượng đỉnh Hàn - Triều

TTCT - Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Moon Jae In hôm thứ sáu (27-4) tuần qua đầy hứa hẹn. Kết quả cuộc gặp cho thấy ngay đây đã là một thắng lợi của ông Kim. Song, sau các cảm nhận tức thời đó, vẫn còn lại bốn chữ CVID (“complete, verifiable, and irreversible denuclearization”: phi hạt nhân hóa toàn diện, kiểm chứng được, và không thể đảo ngược).