Tag:

Thương mại quốc tế công bằng

TTCN - Hiện nay, thương mại là một phương cách phân phối tài nguyên giữa các nước với nhau đáng ngờ vực. Tuy nhiên đó lại là phương cách duy nhất. Tiền bạc mà các nước nghèo cần có phải đến từ một nơi nào đó trên thế giới. Thế nhưng, để có được đồng ngoại tệ từ các nước giàu có, các nước nghèo phải xuất khẩu nguyên liệu. Và đấy chính là cảnh cơ khổ mà các nước nghèo muốn thoát ra khỏi. Lẽ tất nhiên, nguyên liệu bao giờ cũng rẻ hơn sản phẩm đã chế biến...