Tag:

Thưởng tiền

TTCT - Tôi nhớ trước đây nhiều năm, phần thưởng của một học sinh giỏi luôn có vài quyển sách kèm theo. Không thể thiếu một quyển từ điển dùng cho môn văn hay ngoại ngữ cùng các tác phẩm có giá trị văn chương khác.