Tag:

Thủy đài ở Sài Gòn

TTCT - Với người dân Sài Gòn qua nhiều thế hệ, chiếc thủy đài (đài nước) khổng lồ đã quá đỗi quen thuộc và gắn bó với họ như một biểu tượng kiến trúc của TP. Sắp tới đây, những “nhân chứng lịch sử” này có thể sẽ biến mất để nhường chỗ cho những công trình khác...