Tag:

Tốc độ bao nhiêu

TTCT - Ở Sài Gòn bây giờ buổi sáng sớm không hiếm thấy những đoàn xe đạp băng băng trên đường, nhất là ở những con đường lớn vừa mới mở thông thoáng. Già trẻ lớn bé đều có. Rất tốt cho sức khỏe, cho phong trào thể dục thể thao nước nhà.