Tag:

Tôi lo sợ con mình

TTCT - LTS: Từ buồn bực, stress đến tìm cách kết thúc sự tồn tại của mình là khoảng cách không xa đối với một số bạn trẻ. Chưa có thống kê đủ thuyết phục để nói lên một khuynh hướng, nhưng hiện tượng này đang gây lo lắng cho không ít phụ huynh và giới trẻ. Từ số báo này, Câu chuyện cuộc sống mời bạn đọc cùng chia sẻ và phân tích vấn đề này.