Tag:

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

TTCT - Hồi đó, nghĩ rằng ai phải ăn cơm một mình là thảm lắm. Nhớ nhà văn Tư Cà Mau còn viết cái đoạn “ăn cơm một mình”, nghe mùi là khổ nhất trần đời rồi.