Tag:

Tội phạm đô thị

TTCT - Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh không chỉ thúc đẩy quá trình tăng mật độ dân cư ở các địa bàn đô thị mà còn tạo điều kiện cho các hành vi sai lệch và tội phạm ở đô thị gia tăng.