Tag:

TPP và lao động

TTCT - Cùng với những ý nghĩa về mặt thương mại và đầu tư, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) còn đòi hỏi rất nhiều về các tiêu chuẩn lao động mới mà không phải quốc gia thành viên nào cũng dễ dàng đáp ứng được.