Tag:

Trần Dũng Thanh Huy

TTCT- Họ cùng 25 tuổi, có nhiều điểm chung: cùng là thủ khoa, cùng đoạt nhiều giải thưởng phim ngắn và cùng… chưa bao giờ làm phim dài.