Tag:

Trần Khải Ca

TTCT - Tìm kiếm (Caught in the web) - bộ phim mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trần Khải Ca vừa công chiếu đầu tháng 7, ngay tuần đầu đã đem về doanh thu 45 triệu NDT (khoảng 135 triệu đồng). Báo chí nước này gọi đó là cuộc trở về của Trần Khải Ca.