Tag:

Trần Phượng Linh

TTCT - Khả năng truyền cảm hứng là điều có lẽ được nhắc đến nhiều nhất trong thế giới thể thao của người khuyết tật. Từ báo chí, các chiến dịch truyền thông cho đến quảng cáo, các ngôi sao Paralympic luôn được mang ra làm hình mẫu cho tinh thần vượt khó.