Tag:

Trần Thị Quyên

TTCT- Trần Thị Quyên, cử nhân sư phạm toán, không tìm được việc phải đi làm công nhân để trả khoản nợ từng vay để đi học... Cô sẽ xoay xở với cuộc sống như thế nào, nghĩ về tương lai ra sao? Mời xem bộ ảnh về Quyên.