Tag:

Trần Văn Truyền

TTCT - Quốc dân vừa có một tuần sôi động nghe đủ tin tức từ việc cấp nhà, đất ở nơi này, nơi kia cho nguyên tổng thanh tra Trần Văn Truyền, “chuyện dài” các rạp hát hoang phế ở TP.HCM, đến những thắc mắc của công luận về việc cấp đất tại một vị trí chiến lược khu vực đèo Hải Vân...