Tag:

Trần Việt Trung

TTCT - Quyền sư (*) là cuốn tiểu thuyết có lớp lang, chương hồi, có nhân vật, cốt truyện. Quyền sư cũng có thể là một cuốn cẩm nang nho nhỏ cung cấp những kiến thức cơ bản về võ thuật, sự tinh tế trong thuật dụng quyền và binh khí.