Tag:

Trang bị

TTCT - Hiện nay cuộc sống xã hội có rất nhiều biến đổi, cái ác - cái xấu tồn tại ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Chuyện xấu trên mặt báo hằng ngày cho thấy chúng ta đang sống trong một xã hội đòi hỏi mọi người phải biết đối mặt với những hiểm nguy đang rình rập.