VĂN THY HOÀNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Hiện nay cuộc sống xã hội có rất nhiều biến đổi, cái ác - cái xấu tồn tại ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Chuyện xấu trên mặt báo hằng ngày cho thấy chúng ta đang sống trong một xã hội đòi hỏi mọi người phải biết đối mặt với những hiểm nguy đang rình rập.

Bạn đọc

TTCT - Thực trạng học ngoại ngữ của học sinh và sinh viên trong nhà trường chúng ta hiện nay thật đáng buồn. Hầu như đa số học sinh, kể cả sinh viên lẫn giáo viên dạy ngoại ngữ, vẫn còn yếu về kỹ năng nghe và nói.

Bạn đọc

TTCT - Vừa qua Bộ Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Bạn đọc

TTCT - Khoảng những năm 1980-1990, hầu như các thư viện ở nhà trường phổ thông thường cho tất cả học sinh mượn sách giáo khoa (SGK) để sử dụng. Một bộ SGK được sử dụng rất nhiều lần, qua nhiều lứa học sinh. Hiện nay ở các trường đại học, cao đẳng cũng không có chuyện mỗi sinh viên hằng năm phải mua một bộ sách như học sinh phổ thông.